Jak probíhá spolupráce s námi


Rádi se s Vámi na začátku spolupráce potkáme a poznáme Vás i Vaše podnikání. Probereme co pro Vás můžeme udělat, abychom zlepšili dosavadní výsledky Vaší propagace na internetu nebo v podnikání. Poté Vám zašleme cenovou nabídku a po odsouhlasení může začít naše spolupráce v plném rozsahu.

  1. Telefonát/osobní schůzka
  2. Zaslání cenové nabídky
  3. Nastavení strategie
  4. Propojení účtů
  5. Práce na projektu
  6. Vyhodnocení výsledků kampaní
  7. Zaslání výsledků na mail

Pokračování ve spolupráci

  1. Optimalizace investovaných finančních prostředků
  2. Rozložení rozpočtu do platforem s nejlepšími výsledky
  3. Zvyšování tržeb při snižování celkových nákladů