Co pro vás uděláme?

Registrace a správa profilu na Firmy.cz

Založíme Vám profil na firmách a budeme se starat o optimalizaci reklamy podle výsledků, které nám přínáší. Případné navyšování či snižování rozpočtu po konzultaci s Vámi.

Registrace do zbožových srovnávačů

Zaregistrujeme Váš web do zbožových srovnávačů, spárujeme produkty a nastavíme nabídky.

Nástroje pro optimalizaci webu

Doporučíme Vám různé nástroje pro měření a optimalizaci webů, se kterými můžeme následně pracovat a pomocí nich upravovat Vaše webové stránky tak, aby byly pro zákazníka přehledné.

E-mail marketing

Můžeme oslovit Vaše stávající zákazníky, kteří nenakupují opakovaně a díky e-mail marketingu je informovat o akcích, výprodejích nebo slevách.

Analýza současných aktivit

Vyzkoušeli jste v minulosti nějaký typ reklamy, nebo Vám ještě běží? Nedokážete přesně změřit, zda Vám přinesla více objednávek?

CHCI ZLEPŠIT VÝSLEDKY MOJÍ PROPAGACE NA INTERNETU IHNED